Klackringar 2 stycken 18k med onyx

Klackringar 2 stycken 18k med onyx

respektive röktopas, vikt 8,0 gram, storlek 21,5 gram respektive 21/21,5


Klubbat pris:

1300 SEK

Uppskattat totalt pris för köpare, inklusive inropsavgifter:
1643 SEK

Såld i SE den 2016-09-20

auktionskammaren i vätterbygden


Säljarens uppskattade intäkter
919 SEK

Uppskattade försäljnings- och inropsavgifter till auktionshus (inkl. moms)
724 SEK

Uppskattade priser baserade
på snittavgifter för ledande auktionshus i Sverige. Räkna själv ut mer exakt på kluemarket.com/calculator!