question

Bord samt två karmstolar

MARKNADSPRIS

600 - 800 SEK

BESKRIVNING

Möbelgruppen är gjord i allmogestil, brunmålad med allmogeinspirerat blomstermåleri på stolarna. Bordet med en låda. Gruppen är toligen tillverkad under första halvan av 1900-talet då det var populärt att anknyta till till 1800-talets målade allmogemöbler.

MÅTT

Borsskivans mått 60x100 cm, höjd 75 cm

KONDITION

Normalt åldersbetingat slitage.

Certifikat ID: yvcy57

Värderingsdatum: 2016-12-14