question

Ostoppad soffa i trä

MARKNADSPRIS

1000 - 1500 SEK

BESKRIVNING

Mörkgrön, ostoppad soffa i trä från 1900-talets början. Senare färg.
Stilen är provinsiell eklekticism, dvs. blandstil.

MÅTT

Längd: 181 cm, höjd: 82 cm, djup 44 cm

KONDITION

Smärre avflagningar. Torkspricka i locket.

Certifikat ID: dbfaa936c337b81f7fd21e124e6b6d16

Värderingsdatum: 2016-08-19