question

Allmogeskåp

MARKNADSPRIS

28000 - 35000 SEK

BESKRIVNING

Allmogeskåp, Jämtland, så kallat stoschskåp. Rödmålat märkt "MED 1848, APD 1814". Svängt dekormålat krön. Dörrpar med tre bakomliggande hyllor samt skedhylla. Dörrarna med dekor av blombuketter samt blombård. Kontursågad benställning. En underliggande låda med senare bemålning. Möjligen målat av Siwert Hansson från Ström i Jämtland, född 1789.

MÅTT

101x213x36 cm

KONDITION

Slitage, märken, färgbortfall. Låset utbytt, nyckel finns

Certifikat ID: bqpqjo

Värderingsdatum: 2017-05-08