Ligne Roset Togo

Ligne Roset Togo

Ligne Roset Togo hörn och två sits i brunt skinn. Delarna är cirka 6 månader gamla och restaurerade med nytt skinn men original stoppning och taggar. 8000 f&o

Ligne Roset Togo

Ligne Roset Togo

Ligne Roset Togo hörn och två sits i brunt skinn. Delarna är cirka 6 månader gamla och restaurerade med nytt skinn men original stoppning och taggar. 8000 f&o

More things of interest:

That's all for now!

Sorry! We have none of those right now...